Løsninger

Kontakt oss

Whatif AS og Sureway AS

Seljestadveien 30

9408 Harstad, Noway

Tel: 95216433

E-post: support@whatif.as

Følg oss

  • Facebook - Hvit Circle
  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle

Sureway

Whatif

Sureway 

Whatif

© 2019 by Whatif AS, Sureway AS og Wramble AS.

NYHET: ROS analysepakke for miljø og landskap

UTFØR ALLE TYPER ROS ANALYSER MED WHATIF

​Whatif benyttes til ROS analyser av beredskap, IT-sikkerhet, personvern, produksjon, prosjekter etc. både i offentlig og privat sektor.

Med Whatif møter du kravene til myndighetene, i ISO standarder og kundekrav. Whatif er markedsledende innen kraftsektoren.

Gjør virksomheten mindre sårbar med Whatif ROS analyser

Whatif er et webløsning som benyttes til å avdekke hva som kan gå galt og hva som skal til for å hindre eller håndtere det som skjer.

Whatif passer for alle risikoområder og for alle nivå i virksomheten. Whatif benyttes av både private og offentlige virksomheter. Vi er markedsledende innen kraftsektoren.

Alle typer risiko

i alle bransjer

Whatif benyttes til ROS analyser i kommuner, kraftselskap, innen IT sikkerhet og personvern mv. Benyttes av alle nivå i virksomheten.

Gir beslutningsgrunnlag

for ledelsen

I Whatif har du dashbord for viktige områder, også fordelt på avdelinger - som gir ledelsen oversikt over farer og hvilke tiltak som er iverksatt.

Møter kravene

på den brukervennlige måten

Whatif er svært enkelt å bruke, noe som gjør at du kan involvere de som kjenner til og må håndtere risikoen.

Se hvordan det fungerer

Unikt scenariobibliotek

Whatif har vært i bruk siden 2007 og vi har gjennom årene samlet 10 000 whatif-scenarioer i et eget bibliotek, oppdelt i bransjer og moduler. Modulene kan brukes som de er eller enkelt tilpasses. Du sparer svært mye tid. Scenarioene er utviklet av oss og våre kunder.