Utfør alle typer ROS analyser med Whatif

Whatif benyttes til ROS analyser av beredskap, IT-sikkerhet, personvern, produksjon, prosjekter etc. både i offentlig og privat sektor.

Med Whatif møter du kravene til myndighetene, i ISO standarder og kundekrav. Whatif er markedsledende innen kraftsektoren.

Alle typer risiko

i alle bransjer

Whatif benyttes til ROS analyser i kommuner, kraftselskap, innen IT sikkerhet og personvern mv. Benyttes av alle nivå i virksomheten.

Gir beslutningsgrunnlag for ledelsen

I Whatif har du dashbord for viktige områder, også fordelt på avdelinger - som gir ledelsen oversikt over farer og hvilke tiltak som er iverksatt.

Møter kravene på den brukervennlige måten

Whatif er svært enkelt å bruke, noe som gjør at du kan involvere de som kjenner til og må håndtere risikoen.

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon