Image by Maxim Ilyahov

Hvordan løfte personvernet i kommuner til et akseptabelt nivå på 4 uker

Gratis webinar

Torsdag 26. november

Klokken 0930 - 1100

Det er nå det bør gjøres

Det er over 2 år siden Personvernforordningen ble vedtatt. Både myndigheter og borgere kan nå forvente at kommunene har oppfylt kravene som stilles. Men det er kanskje ikke så enkelt, forordningen er krevende, kommuner har mange behandlinger, bruker svært mange personopplysninger og det er mange som skal involveres.

 

På dette webinaret vil vi presentere en metode for å løfte personvernet til et akseptabelt nivå på kort tid. Med akseptabelt menes her at alle protokollene er på plass, at borgere og ansatte er tilstrekkelig informert og at kommunene har etablert en løsning for håndtering av rettigheter. Vi anser det som mulig å få dette på plass i løpet av 4 uker – det er det vi skal vise på webinaret.

 

Med ovennevnte på plass er det enklere å legge en plan- og jobbe videre med sikkerhetsvurderinger, DPIA, samtykke og databehandleravtaler.

 

Webinaret er gratis og dere kan stille med så mange deltakere som dere ønsker. Webinaret passer for alle som jobber med personvern, så som ledere, personvernombud, IKT avdelinger etc.

 

Foreleser på webinaret er Kjetil Odin Johnsen, daglig leder i Sureway og Whatif, som har jobbet med personvern og innføring i kommuner i flere år. Johnsen har også lang erfaring fra risikovurderinger og internkontroll. Johnsen har tidligere vært med på innføring av flere regelregimer, så som HMS, matsikkerhet, beredskap mv.

 

For å melde deg/dere på så klikk på linken og oppgi hvilken kommune du tilhører, så sender vi deg innlogging til webinaret, som vil foregå på Teams. Du kan dele Teams-linken med andre internt.

 

Del gjerne også denne invitasjonen med andre som kan ha nytte av informasjonen som presenteres på webinaret.

Kjetil_gr%C3%83%C2%B8nn_edited.png

Du kan også kontakte Kjetil direkte på 952 16 433 eller kjetil@whatif.as om du har noen spørsmål om webinaret. 

Hvis tiden ikke passer for dere,

kan vi gjøre samme presentasjon bare for dere en annen dato.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern