top of page
infor9.png

SAMSVAR VARSLING

Samsvar varsling er en løsning som er integrert i Samsvar avvikshåndtering og løsningene fungerer på samme måte. 

Samsvar varsling er adskilt fra avvikshåndtering slik at data ikke sammenblandes, både logisk og fysisk. Det er altså et tydelig skille mellom det å varsle og det å melde avvik, både for den som melder og for de som behandler. De som ikke har behandlingsansvar for varsling, vil ikke se denne funksjonen.


Samsvar varsling møter kravene i Arbeidsmiljølovens §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Med denne løsningen har Kunden et konsept for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.


I Samsvar varsling kan dere selv bestemme hvem som skal motta varslet, om dette er i linjen, eller om en enkeltperson eller en særskilt gruppe (varslingsutvalg).


I Samsvar varsling kan melder varsle anonymt.

bottom of page