top of page
arkiv22.png

Samsvar valgsikkerhet og beredskap

- utføre risikovurderinger for kommune og fylkestingsvalget 2023

- utsjekk av om kommunen eller fylkeskommunen følger valgreglene

- teste av beredskapen for hendelser som kan oppstå ved valget.

Samsvar valgsikkerhet og beredskap leveres som en samlet pakke, med opplæringsvideoer. Løsningen er svært enkel å bruke, se video.

Risikovurdering av valggjennomføring

Valgdirektoratet har utarbeidet en sikkerhetsveileder for valggjennomføring. Her kreves det som minimum at kommuner og fylkeskommuner gjennomfører en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) før gjennomføring av valget.

Når ROS er gjennomført skal valgstyret beslutte om risiko og tiltak er akseptable. Sikkerhetsveilederen beskriver ROS som et minimum og anbefaler også ytterligere sikkerhetstiltak, eksempelvis øvelser.

Vi har utviklet en løsning med ferdige moduler for ROS analyser og øvelser, basert på sikkerhetsveilederen – som benyttes av den enkelte kommune/fylkeskommune på egenhånd, uten bistand/valgpåvirkning fra oss.

Følgende ROS moduler leveres med løsningen:

 • Generelle farer, med fokus på Covid-19

 • Lokaler, stemmesedler og maskinvare

 • EVA Admin

 • EVA Skanning

valgsikkerhet.jpg

Test av beredskap ved valggjennomføring

Som en del av vår løsning for valgsikkerhet og beredskap leverer vi et sett med skrivebordsøvelser. Øvelsene er svært enkle å gjennomføre.

Følgende øvelser er med i løsningen:

 • Sikkerhetshendelse

 • IKT hendelse

 • Covid-19 hendelse

 • Utro tjener

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
A team discussion at a trading room

Utsjekk av om valget gjennomføres etter reglene

Samsvar valgsikkerhet inkluderer funksjon for å evaluere om kommunen eller fylkeskommunen gjennomfører valgte jamfør kravene i valgforskriften og valgloven.

Kravene evalueres på en skal fra 1-9 (der 9 er best) og gir en god oversikt over det som fungerer og det som det kanskje bør iverksettes tiltak for.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
In a Meeting
bottom of page