Protokoll-bibliotek

Vi har Norges største bibliotek med ferdigutfylte protokoller innen personvern som vi kan levere både til Surewaykunder og kunder som bruker andre løsninger

Personvern-ombud

Vi er i dag personvernombud for en rekke kommuner og kan påta oss flere slike oppdrag.

Risiko-vurderinger

Vi kan lede- eller bistå ved gjennomføring av risikovurderinger og ROS analyser.

Øvelser

Vi kan planlegge, lede eller bistå ved test av beredskapsøvelser.

DPIA

Vi kan lede- eller bistå ved gjennomføring av DPIA.

Databehandler

avtaler

Vi kan bistå ved gjennomgang av alle databehandlere for å sikre at disse følger reglene og deres krav.

Personvern-håndbok

Vi har maler og kan bygge opp deres personvernhåndbok slik at denne har med det som kreves og er nyttig for ansatte.

Revisjoner

Vi kan bistå ved revisjoner av systemer for personvern, HMS og kvalitet.

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon