Teknisk informasjon

Sureway har støtte for autentisering av brukeren mot AFDS/SAML 2.0 og alle brukere kan lastes inn på en gang. Sureway har mulighet for to-faktorautentisering.

Du kan enkelt dele protokoller eller kopiere fra andre, for de behandlingene du har tilgang til. Ved bruk av flere lisenser (dere vil normalt sett bare ha bruk for en lisens for alle brukere) kan du også sende, eksempelvis en behandlingsprotokoll fra en lisens til en annen med sikker kobling.

Dersom dere har utarbeidet protokoller i Excel, kan disse lastes opp til deres Sureway konto slik at dere kan nyttiggjøre dere arbeidet med en gang.

I Sureway er all datatrafikk og lagring kryptert. Vi benyttes AWS skyløsning. Vi kan også endre lagringssted hvis ønskelig.

I Sureway kan admin bestemme hvem som har tilgang på admin (alt), og hvem som har tilgang på de ulike avdelingene. Dere kan også gi tilgang til enkeltbehandlinger. I basistilbudet har vi inkludert 60 brukere, og det antall lisenser dere ser som aktuelt.

Dersom dere ønsker flere lisenser i Sureway kan dere benytte samme brukerkontoer som dere har fra før til alle lisenser gjennom Sureway. Man trenger ikke å opprette en ny bruker hver gang man skal tilknytte seg en ny Sureway lisens.

Sureway støtter alle vanlige moderne nettlesere, men fungerer aller best i Chrome.

Sureway har standard åpen API for integrasjon mot andre løsninger, eksempelvis mot systemer for automasjon av uttak av personopplysninger ved innsyn.

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon