SYSTEM- OG DATABEHANDLEROVERSIKTER

Få oversikt over alle systemer – med informasjon om systemeier, databehandleravtaler, hvilke personopplysninger som brukes og i hvilke behandlinger disse benyttes.  

 

Kontroll og oversikt på ett sted

For å oppnå god sikkerhet kreves det at dere har oversikt over alle databehandlere og at det er inngått databehandleravtaler med disse. I Sureway fungerer det sånn at dere i protokollene tagger inn hvilke systemer som benyttes i de enkelte behandlingene.

Systemene som tagges sendes over til en egen side der dere har oversikt over alle systemer. Her kan dere angi hvem som er databehandlere og laste opp (eventuelt linke til) databehandleravtalene, slik at dere har alt på et sted.

For hvert system kan dere legge inn opplysninger om hvem som er systemeier, når kontrakter utløper (med e-post varsel før fristen går ut) etc. Dere kan ta ut en rapport per system, som også inkluderer hvilke personopplysninger som behandles og i hvilke behandlinger systemet er i bruk.

Med denne funksjonen har dere kontroll over både systemer og databehandlere, alt på et sted.