top of page
Skade.png

SAMSVAR SKADE ELEV/STUDENT

Skade elev/student er en skybasert og brukervennlig løsning som støtter etterlevelsen av lovpålagte krav til rapportering av skader på elever og studenter. 


Modulen ivaretar kravene til registrering av skader som har skjedd på undervisningsstedet. Løsningen gir store fordeler ved automatisk generering av skjema for innsending til NAV (NAV 13-10.01 for elever/studenter, Arbeidstilsynet (AML §1-6) og KLP/forsikringsselskaper. 

@Skade – elev/student er et verktøy som effektivt håndterer virksomhetens registreringer og behandling av yrkesskader/-sykdom, ulykker/nesten-ulykker og personskader på undervisningsstedet. I tillegg gir løsningen god støtte for løpende registrering av småskader på elever/studenter som ikke skal meldes til NAV. 

bottom of page