OVERSIKT OG KVALITETSSIKRING AV SAMTYKKER

Alle behandlinger som krever samtykke vises på en samleside.
Dette gjør det enklere å kvalitetssikre at samtykkene fungerer iht. formål.

 

I protokollene i Sureway krysser dere ut for om behandlingene krever samtykke. Disse behandlingene framkommer på en egen side - her kan dere sjekke ut om samtykkene fungere som det er ment.

Vi planlegger å lansere en digital samtykkeløsning - der vi tar i bruk dataene fra protokollene for å produsere innholdet i samtykkene og hvor de registrerte kan inngå samtykke på web eller mobil.  Vi er på jakt etter et par samarbeidskunder for dette prosjektet.

Ta kontakt med oss om dere er interessert.

 
 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern