top of page

TJENESTER OVERSIKT

Vi som jobber med Samsvar leverer en rekke tjenester som kan være dere til nytte. Se nedenfor for oversikt

Business Research

PERSONVERNOMBUD SOM TJENESTE

Personvernombud (PVO) - en pådriver og rådgiver for å følge opp personvernarbeidet.


Vi leverer PVO som tjeneste - og er i dag ombud for en rekke virksomheter, blant andre til 28 kommuner. Kanskje denne løsningen kan passe for dere?

Lurer du på hvorfor det er viktig å være god på personvern? Les mer her.


Eksempler på oppgaver:

- Ombudet skal kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern

-Samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter

Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre regelverketterlevelse


Gjennomføre holdningsskapende arbeid og opplæring


Fungere som kontaktperson med tilsynsmyndighetene

Bistå ved brudd på personvernreglene

healthcare-risk-manager-500x333.jpeg

ROS, DPIA OG ØVELSER VED INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI

Sikri tilbyr veiledning og tilpassede øvelser ved innføring av velferdsteknologi.

Tjenesten inneholder:


- Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) tilpasset Velferdsteknologi


- Workshop - Behandlings- og sikkerhetsprotokoll, samt DPIA (Data Protection Impact Assessment)


- Beredskapsøvelser - Innføring av Velferdsteknologi


Tjenestene forutsetter at kunden har modulene Samsvar Risikovurdering (tidligere WhatIf), Beredskapsøvelser.

Image by John Schnobrich

SAMSVAR RISIKOVURDERING - HVORDAN KOMME I GANG?

Samsvar risikovurdering (tidligere WhatIf) er en intuitiv og pedagogisk løsning som tar i bruk de ansattes kunnskap og erfaring, både for å få fram risikoene og for å forankre virksomhetens risiko hos de ansatte.


For at dere skal lettere komme i gang tilbyr vi et kurs/workshop hvor vi viser hvordan løsningen brukes, samt at vi hjelper dere i gjennomføringen av en risikovurdering hvor vi tar utgangspunkt i en case. 


Hensikten med risikoanalysen er å identifisere trusler og dermed kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.


Tjenesten forutsetter at kunden har modulen Samsvar risikovurdering.

Image by Scott Graham

FERDIGSTILLING AV BEHANDLINGSPROTOKOLLER

Jobben med å gå igjennom alle protokollene, gjøre rettinger og merke de ulike punktene som gjennomført er en stor jobb.


Vi i Sikri tilbyr derfor å hjelpe dere i jobben med å gjøre protokollene klar for publisering. Tjenesten inneholder:


- Oppgradering av protokoller til siste versjon.

- Gjennomgang og ferdigstillelse av protokollene.


Merk at opplysninger som dere som kunde selv sitter med på svarene på, må fylles inn i protokollene i etterkant. Dette er f.eks. opplysninger om hvilke systemer som benyttes, og hvor opplysningene lagres.

Tjenesten forutsetter at kunden har modulen Samsvar Personvern (tidligere Sureway).

bottom of page