NASJONALT PROTOKOLLBIBLIOTEK
FOR SYKEHUS

Sykehus leverer stort de samme tjenestene, noe som betyr at behandlingsprotokollene også stort sett er de de samme. 


Hvis et sykehus skal utarbeide alle protokollene på egenhånd må en involvere mange ansatte. Hver protokoll tar erfaringsmessig 15 timer å utarbeide (flere involverte, møtetid etc.). Sykehus har rundt 40+ behandlinger, så å gjøre alt på egenhånd kan bli svært kostbart og ta verdifull tid fra tjenesteproduksjonen.

Vi har løst utfordringen med protokoller med å samarbeide med 4 offentlige sykehus (i Helse Nord) til å lage protokollene sammen med oss. Bruker dere Sureway som personvernløsning får dere protokollene med, i tillegg til at vi kan laste opp protokoller dere har utarbeidet i Excel.Dere kan enkelt gjøre endringer i protokollene som er lagt inn i Sureway.

Sureway har smarte protokoller der alle opplysningene gjøres om til strukturerte data og gjenbrukes i andre funksjoner sånn at du slipper å gjøre arbeid flere ganger. Eksempelvis så produserer løsningen ut fra protokollene automatisk en personvernerklæring per behandling, et mikro e-læringskurs per behandling, oversikt over systemer og databehandlere, innsynsløsning etc. Gevinsten med å bruke protokollbiblioteket og de smarte protokollene er svært stor.

I prosjektet med sykehusene i Helse Nord ble disse behandlingene definert som de viktigste. Oppdelingen er prøvd å følge en logikk og en oppdeling som kan forstås av både ansatte og pasienter. Listen nedenfor er ikke utfyllende og vil være i kontinuerlig utvikling.

 
 

DRIFTSTJENESTER

 • Beredskap

 • Avfallshåndtering

 • Anskaffelser

 • IT

 • Matservering

 • Boligutleie

 • Drift av bygg og eiendom

 • Nybygg og prosjekter

 • Renhold

 • Innleid personal

 • Kameraovervåkning

 • Mottak av henvendelser (e-post, telefon, brev etc.)

 

HR

 • Stillingsutlysninger

 • Permisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon

 • Arbeidsmiljøkartlegginger

 • Ansatte i medier

 • Styrer og utvalg

 • Betaling av lønn, ferie mv.

 • Sosiale medier

 • Avviksbehandling

 • Arbeidsforholdet (personalmappe)

 • Bedriftshelsetjeneste

 • Avslutning av arbeidsforholdet

 

PASIENTBEHANDLINGER

 • Ambulanse og akuttmottak

 • Henvisning fra fastlege

 • Vurdering av behandlingsforløp

 • Somatisk behandling

 • Psykiatrisk behandling

 • Kirurgisk behandling

 • Tvangsbehandlinger

 • Barn og unge

 • Samhandling mellom sykehuset og andre instanser

 • Utskriving til videre behandlinger

 • Utskriving

 

TILSTØTENDE SYKEHUSTJENESTER

 • Forskning

 • Blodgiver

 • Laboratorietjenester for andre

 • Rettsmedisinske tjenester

 • Kvalitetssikring

 • Smittevern

Det tar i snitt 15 timer å lage én behandlingsprotokoll.
Med vårt protokollbibliotek sparer du tid og penger.

Sureway vil deretter automatisk lage personvernerklæringer fra protokollene.

I tillegg til å generere personverninstrukser, databehandleroversikt og selvbetjent innsyn.

 
 

KONTAKT OSS

Sureway AS

+47 952 16 433

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern