NASJONALT PROTOKOLLBIBLIOTEK
FOR KRAFTSELSKAP

Kraftselskap leverer stort de samme tjenestene, noe som betyr at behandlingsprotokollene også stort sett er de de samme. 

Hvis et kraftselskap skal utarbeide alle protokollene på egenhånd må en involvere mange ansatte. Hver protokoll tar erfaringsmessig 15 timer å utarbeide (flere involverte, møtetid etc.). Kraftselskap har rundt 70+ behandlinger, så å gjøre alt på egenhånd kan bli svært kostbart og ta verdifull tid fra tjenesteproduksjonen.

Vi har løst utfordringen med protokoller med å samarbeide med flere kraftselskap til å lage protokollene sammen med oss. Bruker dere Sureway som personvernløsning får dere protokollene med, i tillegg til at vi kan laste opp protokoller dere har utarbeidet i Excel.Dere kan enkelt gjøre endringer i protokollene som er lagt inn i Sureway.

Sureway har smarte protokoller der alle opplysningene gjøres om til strukturerte data og gjenbrukes i andre funksjoner sånn at du slipper å gjøre arbeid flere ganger. Eksempelvis så produserer løsningen ut fra protokollene automatisk en personvernerklæring per behandling, et mikro e-læringskurs per behandling, oversikt over systemer og databehandlere, innsynsløsning etc. Gevinsten med å bruke protokollbiblioteket og de smarte protokollene er svært stor.

I oppdelingen av protokollene er det prøvd å følge en logikk og en oppdeling som kan forstås av både ansatte og kunder.

 
 

PRODUKSJON

 • Anskaffelser

 • Besøksregistrering

 • Bruk av innleid personale

 • Bruk av sosiale medier

 • Drift og vedlikehold av produksjonsanlegg.

 • Fakturering av kunde

 • Innfordring og inkasso

 • Kameraovervåkning

 • Markedsføring mot tidligere og nye kunder

 • Markedsføring til eksisterende kunder

 • Mottak av brev/postmottak

 • Mottak av e-post

 • Mottak av telefon

 • Planlegging av nye produksjonsanlegg

 • Varmepumpe

 

COVID-19

 • Egenerklæring Covid-19

 

KUNDEAVDELING

 • Anskaffelser

 • Besøksregistrering

 • Bruk av innleid personale

 • Bruk av sosiale medier

 • Fakturering av kunde

 • Fakturering av kunde

 • Innfordring og inkasso

 • Kameraovervåkning

 • Markedsføring mot tidligere og nye kunder

 • Markedsføring til eksisterende kunder

 • Mottak av brev/postmottak

 • Mottak av e-post

 • Mottak av telefon

 

BREDBÅND

 • Anskaffelser

 • Besøksregistrering

 • Bruk av innleid personale

 • Bruk av sosiale medier

 • Fakturering av kunde

 • Innfordring og inkasso

 • Kameraovervåkning

 • Markedsføring mot tidligere og nye kunder

 • Markedsføring til eksisterende kunder

 • Mottak av brev/postmottak

 • Mottak av e-post

 • Mottak av telefon

 • Planlegging og utbygging av bredbånd

 • Tilknytning og drift bredband

 

KONSERN

 • Anskaffelser

 • Besøksregistrering

 • Bruk av sosiale medier

 • Fakturering av kunde

 • Innfordring og inkasso

 • Kameraovervåkning

 • Markedsføring mot tidligere og nye kunder

 • Markedsføring til eksisterende kunder

 • Mottak av brev/postmottak

 • Mottak av e-post

 • Mottak av telefon

 

DET LOKALE EL-TILSYN (DLE)

 • Tilsyn med elektriske anlegg og utstyr

Det tar i snitt 15 timer å lage én behandlingsprotokoll.
Med vårt protokollbibliotek sparer du tid og penger.

Sureway vil deretter automatisk lage personvernerklæringer fra protokollene.

I tillegg til å generere personverninstrukser, databehandleroversikt og selvbetjent innsyn.

 

KONTAKT OSS

Sureway AS

+47 952 16 433

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern