BEHANDLINGSPROTOKOLLER SOM PASSER FOR ALLE TYPER VIRKSOMHETER

Sammen med sykehus, kommuner og kraftselskap har vi utviklet et protokollbibliotek som ivaretar behandlingene som disse utfører. Mange av behandlingene passer til alle typer virksomheter.

Hvis en virksomhet skal utarbeide protokoller på egenhånd må en involvere mange ansatte. Hver protokoll tar erfaringsmessig 15 timer å utarbeide (flere involverte, møtetid etc.). Så å gjøre alt på egenhånd kan bli svært kostbart og ta verdifull tid fra tjenesteproduksjonen.

Vi har løst store deer av denne utfordringen for dere. Bruker dere Sureway som personvernløsning får dere protokollene med, i tillegg til at vi kan laste opp protokoller dere har utarbeidet i Excel.Dere kan enkelt gjøre endringer i protokollene som er lagt inn i Sureway.


Sureway har smarte protokoller der alle opplysningene gjøres om til strukturerte data og gjenbrukes i andre funksjoner sånn at du slipper å gjøre arbeid flere ganger. Eksempelvis så produserer løsningen ut fra protokollene automatisk en personvernerklæring per behandling, et mikro e-læringskurs per behandling, oversikt over systemer og databehandlere, innsynsløsning etc. Gevinsten med å bruke protokollbiblioteket og de smarte protokollene er svært stor.

 
 
 
 • Bedriftshelsetjeneste

 • Lønnsforhandlinger

 • Mottak av e-post

 • Administrere henvendelser per telefon og e-post

 • Bruk av sosiale medierr

 • Ansatte på websiden

 • Stillingsutlysninger og ansettelse

 • Oppsigelser/ ansatte som slutter i jobben

 • Betaling av lønn, ferie og fravær

 • Anskaffelser

 • Besøksregistrering

 • Administrere ansatte (personalmappe)

 • Arbeidsmiljøkartlegginger

 • Administrere permisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon

 • Oppfølging av sykemeldinger

 • Informasjonssikkerhet, tilgangskontroll og loggføring

 • Administrere innleid personell

 • Kameraovervåkning

 • Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)

 • Timeregistrering

 • Reiser og reiseregning

Det tar i snitt 15 timer å lage én behandlingsprotokoll.
Med vårt protokollbibliotek sparer du tid og penger.

Sureway vil deretter automatisk lage personvernerklæringer fra protokollene.

I tillegg til å generere personverninstrukser, databehandleroversikt og selvbetjent innsyn.

KONTAKT OSS

Sureway AS

+47 952 16 433

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern