SMARTE PROTOKOLLER

I Sureway gjenbrukes alle opplysninger i behandlingsprotokollene i andre funksjoner.
Få tilgang på Norges største protokollbibliotek. Unngå unødvendig arbeid og spar dyrebar tid.

 

Hjertet i personvernet

Virksomhetene skal utarbeide en oversikt over alle behandlinger som inkluderer bruk av personopplysninger. For hver behandlingsaktivitet skal det utarbeides en protokoll med nøkkelopplysninger om behandlingen.

Protokollene er på mange måter hjertet til personvernsystemet deres. Det er i disse dere har oversikt over alle personopplysninger dere bruker og deler med andre. På samme tid er det svært ofte slik at utarbeidelsen av protokollene er det som forsinker eller stopper personvernarbeidet.

Videre er det sånn at om protokollene er lagt inn i Word eller Excel, så står du egentlig fast når opplysningene skal brukes videre som informasjon til ansatte, borgere og kunder. Dette problemet har vi løst i Sureway.

I Sureway legges alle behandlingsprotokollene inn, fordelt på hvordan virksomheten er organisert og/eller sånn som en ønsker å fremstå mot de registrerte. Løsningen inkluderer en mal for protokoller med forslag til registrerte opplysninger, systemer, behandlingsgrunnlag o.l.​ Alternativt kan dere ta i bruk pre-utfylte protokoller fra vårt store protokollbibliotek. Se hvilke protokoller vi har her. Vi kan også laste opp protokoller fra Excel direkte inn i løsningen.

 

Når du utarbeider protokoller selv, tagger du av de aktuelle opplysningene og skriver inn det som eventuelt mangler, noe som igjen automatisk oppdaterer malen og gjør det enklere for nestemann. 

Protokollene har også underkategorier slik at dere eksempelvis kan tagge av hvilke opplysninger som deles med hvem, hvilke opplysninger som lagres i hvilke systemer m.m. Dette gjør at dere har en bedre oversikt over dataflyten. I protokollene kan dere i tillegg supplere med bilder, video, vedlegg og fritekst. 

 

Alle opplysninger som tagges i protokollene gjøres om til strukturerte data, som gjenbrukes i alle andre funksjoner i løsningen. Eksempelvis så produseres det en personvernerklæring per behandling, et mikro e-læringskurs per behandling, oversikt over databehandlere, oversikt over alle systemer som brukes, innsynsløsning m.m.

Dersom dere endrer noe i protokollen, så oppdateres automatisk også personvernerklæringer, data i rettighetsportalen (innsynsløsning) osv. 

De strukturerte dataene gjør det også mulig å søke opp behandlinger i søkemotoren.

 

OVER 400 FORHÅNDSUTFYLTE PROTOKOLLER

Kvalitetsikret. Tidsbesparende. Kostnadseffektivt.

 

KOMMUNER

Barnevern
Helse og omsorg
Individ og samfunn

SYKEHUS

Pasientbehandlinger
Tilstøtende sykehustjenester
Driftstjenester

KRAFTSELSKAP

Produksjon 
Kundeavdeling
Konsern

GENERELLE

HR
Administrasjon
Service

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern