top of page
web42.png

SAMSVAR PROSESSKART

Med Samsvar prosesskart kan virksomheten lage alle typer prosesskart som for eksempel hovedprosesser og underprosesser. Ansatte kan med prosesskart se både helheten og drille seg ned til å se hvordan det skal gjøres på detaljert nivå. 


I prosesskartene kan det linkes til dokumenter, risikovurderinger, sjekklister, websider mv. I tillegg kan det linkes til prosesskart fra dokumenter og åpne prosesskartet i dokumenter for å forstå aktivitetene bedre.


I Samsvar prosesskart kan det også eksporteres til bilder (SVG og PNG). 

Prosesskartene kan også brukes som menyer (med linker) til dokumenter, sjekklister, websider o.l. som har betydning for oppgavene som skal utføres. 


I løsningen er det også mulighet for å importere og eksportere prosesskart fra og til Visio. 

Kontakt oss
bottom of page