Arbeide med Laptop
 

EN HELHETLIG OG KOSTNADSBESPARENDE LØSNING

Håndter både det interne kartleggingsarbeidet og den eksterne plikten om å levere folks rettigheter.

 

ALT DU BEHØVER – I ÉN OG SAMME LØSNING

Sureway knytter sammen det interne kartleggingsarbeidet i virksomheten
med den eksterne plikten om å levere folks rettigheter – på en effektiv, kostnadsbesparende og brukervennlig måte.

 

Sureway er utviklet for at brukeren selv skal kunne utføre det aller meste på egenhånd, uten bistand fra oss eller eksterne rådgivere. Dette skjer gjennom veiledninger underveis og en stegvis oppbygging som geleider brukeren pedagogisk gjennom arbeidsoppgavene. Utfylling av informasjon/data, så som i protokoller, skal også være svært enkle å forstå. 

I Sureway bruker vi strukturerte data som gir mulighet for å gjenbruke data (eksempelvis i protokollene) til andre deler av personvernarbeidet som f.eks. personvernerklæringer, innsyn, systemvurderinger mm. Dette gir en uovertruffen brukervennlighet i forhold til å måtte gjøre alt på nytt for hvert krav.

 

FUNKSJONER I SUREWAY PERSONVERNLØSNING

 

All informasjon i behandlingsprotokollene er organisert som strukturerte data som kan gjenbrukes i alle andre funksjoner.

Fra protokollene lager løsningen automatisk en personvernerklæring per behandling, i tillegg til den generelle personverninformasjonen.

Du kan enkelt publisere alle personvernerklæringene via en weblink slik at det er enkelt for kunder og borgere å holde seg informert.

Den registrerte kan selv velge hvilke behandlinger og opplysninger som er av interesse, framfor å be om innsyn i alt.

Oversikt over alle databehandlere,
med inngåtte databehandleravtaler og varsler før utløpfrister.

Inkludert systemeier, hvilke personopplysninger som brukes og
i hvilke behandlinger disse benyttes.

Du kan selv velge omfanget. Dynamisk sjekkliste for vurdering av teknisk og organisatorisk sikkerhet.

Sjekkliste med steg for steg-veiledning. Dokumenter, video, bilder m.m. samt vurderinger og konklusjon kan inkluderes.

Det lages automatisk en personverninstruks per behandlingsprotokoll som dere enkelt kan publisere og distribuere til ansatte.

Fra hver behandlingsprotokoll produseres det automatisk et e-læringskurs til ansatte, med oversikt over gjennomføringsgrad.

Egen side for alle behandlinger som krever samtykke for enklere kvalitetssikring av at samtykkene fungerer iht. formål.

Registrering og oppfølging av personvernbrudd med dokumentasjon over status og tiltak. E-postvarsler er inkludert.

Status for alle funksjoner slik at dere enkelt kan se hva som er gjennomført og hva som gjenstår. Alt på ett sted.

Enkel system- og brukeradministrasjon med tilpasningsmuligheter for hva som skal vises. Alle endringer loggføres.

Dere kan søke opp alt gjennom løsningen. Fordi vi har strukturert dataene.

PLIKTER

Behandlingsprotokoller
Personvernhåndbok
Risiko og sikkerhetsvurderinger
DPIA konsekvensutredning
Oversikt og styring av systemer
Databehandler oversikt og styring
Personvernbrudd
E-læring
Stort protokollbibliotek

RETTIGHETER

Personvernerklæringer
Publisering av personvernerklæringer
Samtykkeoversikter
Rettighetsportal, inkludert selvbetjent innsyn

ADMININSTRERING

Enkel tilgangsstyring
AD-integrasjon
Enkel tilpasning av alle maler
API for BankID
Integrert med Sesam datahub for automatisk uthenting og oppdatering av systemer

EFFEKTIVT OG BESPARENDE

GJENNOMGÅENDE

Sureway er en helhetlig digital plattform for personvern som ivaretar både virksomhetens plikter om intern kontroll

og levering av de registrertes rettigheter. Sureway fungerer som et økosystem som sikrer at alt henger sammen. 
I Sureway kan dere utføre alle aktiviteter som er påkrevd og se status for hver aktivitet. Dere bestemmer selv hvem

som skal ha tilgang til hva, og kan organisere det hele slik som virksomheten er organisert.

AUTOMATISERT

Sureway automatiserer det som i andre løsninger må gjøres manuelt.

Siden vi driver med datafangst framfor dokumentasjon, er produktet datadrevet og operasjonelt gjennom hele personvernløypen.

BRUKERVENNLIG

Sureway er enkelt og intuitivt å bruke. Ferdige maler og forslag hjelper brukerne i gang.

En trinnvis og pedagogisk oppbygging forenkler arbeidet med personvern.

BESPARENDE

Automatisering og gjenbruk av strukturerte data effektiviserer personvernarbeidet.

En selvbetjent innsynsløsning for de registrerte sparer virksomheten for store arbeidsmengder.

 
 

AUTOMATISERER DET SOM GJØRES MANUELT I ANDRE LØSNINGER

 

I Sureway løses personvernet som datafangst framfor dokumentasjon i og med at protokollene gjøres om til strukturerte data som gjenbrukes i øvrige funksjoner. Dette gjør vår løsning datadrevet og operasjonell, helt fra begynnelse til slutt. Vi vet at det er mange oppgaver og krav å holde rede på i personvernprosessen. Vårt mål er å automatisere, effektivisere og forenkle dette så mye som mulig. 

Med andre ord, hvis du har gjort det nødvendige arbeidet én gang, sørger løsningen for at dette kan gjenbrukes senere i prosessen. Slik at du sparer dyrebar tid og ressurser. 

Sureway gjør det effektivt å etablere, oppdatere og vedlikeholde personvernprogrammet.

 
sureway on mac.jpg

KOM KJAPT I GANG MED FORHÅNDSUTFYLTE PROTOKOLLER

 

I samarbeid med kundene våre har Sureway allerede opparbeidet et bibliotek som inneholder over 400 forhåndsutfylte protokoller. Vi vet at disse protokollene vil komme våre brukere til gode, da utarbeidelse av protokoller ofte er det mest tidskrevende.

Vi jobber nå også med et nytt protokollprosjekt der 40 kommuner deltar. Alt dette har gitt Sureway en unik opplevelse og kompetanse i utarbeidelse av protokoller som alle våre kunder kan dra nytte av, i tillegg til protokollbiblioteket.

 

KONTAKT OSS

Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål

eller ønsker en demo av produktet vårt.

Sureway AS

+47 952 16 433

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern