Løsninger

Kontakt oss

Whatif AS og Sureway AS

Seljestadveien 30

9408 Harstad, Noway

Tel: 95216433

E-post: support@whatif.as

Følg oss

  • Facebook - Hvit Circle
  • Facebook - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle
  • Linkedin - Hvit Circle

Sureway

Whatif

Sureway 

Whatif

© 2019 by Whatif AS, Sureway AS og Wramble AS.

HVA OM EN BORGER KREVER INNSYN OG KOPI AV ALLE PERSONOPPLYSNINGENE DERE HAR OM HAN?

PRIVASEE

Privasee er en automatisert og selvbetjent rettighetsportal for personvern som gjør dere i stand til å håndtere folks rettigheter, uansett hvor mange som spør.

SLIK FUNGERER DET

Med Privasee gir dere borgeren oversikt over alle behandlinger og detaljene om disse, på deres webside. Her kan borgeren velge hvilken rettighet han vil bruke.

 

Borgeren filtrerer hvilke opplysninger og tidsrom det gjelder, slik at innsynet avgrenses svært mye.

 

Borgeren identifiserer seg og får en egen side hvor opplysningene legges ut når de er klare.

Virksomheten får en detaljert forespørsel, inkludert i hvilke systemer opplysningene finnes

 

...og et formular som opplysningene lastes opp i og som automatisk legges ut på borgerens side.

 

Alle forespørsler er samlet i et dashbord som gir real time oversikt og status.

PRIVASEE+

Ved behov kan vi knytte systemer som det ofte bes om innsyn i til Privasee slik at opplysningene kan hentes ut helautomatisk - og presenteres for borgeren på kort tid.

NYTTEVERDI

BEHANDLINGEN AV ETT INNSYN TAR FRA 30-100 TIMER, A 700,- KR, ALTSÅ KOSTER DET MELLOM 21 000 - 70 000,-

MED PRIVASEE VIL DERE BRUKE 1/4 AV TIDEN, OG DITTO LAVERE KOSTNADER

FOKUSER HELLER PÅ KJERNEOPPGAVENE - OG HA GOD SAMVITTIGHET MHT. FOLKS RETTIGHETER

ENKEL TILKNYTNING

Vi laster opp deres protokoller fra Excel og gjør disse om til strukturerte data

Vi aktivterer personvernerklæringene og Privasee, som linkes til dere nettside

Dere bestemmer hvilken ID-løsning som skal brukes - så er det hele på plass!

OPPDATERT OG GJENNOMGÅENDE

PERSONVERN

Når du oppdaterer protokollene i Privasee, oppdateres også personvernerklæringene og opplysningene som gis i rettighetsportalen, noe som gir dere et gjennomgående personvern.

En slik løsning er svært mye mer effektiv enn å ha det hele i Excel eller i programvarer som benytter manuelle data.

Privasee fungerer sømløst med Sureway, som er en komplett løsning for personvern. Privasee kan også kombineres med andre personvernløsninger, alt som behøves for at dere skal kunne få Privasee er at protokollene lastes opp i Privasee. Ta kontakt for en presentasjon av dette.

SKALERBART OG SIKKERT

Privasee kan brukes av alle typer virksomheter, uansett hvilken personvernløsning dere bruker ellers. Til orientering er det ingen andre som kan levere selvbetjent og automatisert løsning for rettigheter.

Innlogging fra borger skjer via anerkjent sikker løsning og opplysningene lagres sikkert, i miljø som benyttes av virksomheter med svært høye sikkerhetskrav. Lagring skjer i miljø som har ISO 27001 sertifisering.

Årsaken til at vi kan levere en så effektiv løsning er at vi gjør deres protokoller om til strukturerte data som gjenbrukes til personvernerklæringer, forespørsler om innsyn og andre rettigheter og helt fram til levering av rettighetene.

Privasee kan leveres på alle språk.

DETTE BØR DU VITE OM RETTIGHETER INNEN PERSONVERN

Personopplysningene eies av borgere og kunder og ansatte. Virksomheter kan bruke opplysningene dersom de har behandlingsgrunnlag eller samtykke.

 

En annen forutsetning er at borgeren er informert om hvilke- og hvordan opplysningene behandles.

 

Borgeren har rett til innsyn, samt til å få en maskinlesbar kopi av opplysningene. Andre viktige rettigheter som borgeren har er retten til sletting, korrigering, begrensning, til å protestere mv.

 

Virksomheten skal informere om rettighetene og legge til rette for at borgeren enkelt kan benytte seg av rettighetene.

OM OSS

Privasee leveres i samarbeid mellom Sureway AS og Sesam.io AS. Sesam er markedsledende datahub integrasjonsplattform med sterk tilstedeværelse innen helse-, energi- og kraftsektoren. Begge selskap leverer sikre løsninger som møter alle krav til personvern og datasikkerhet forøvrig. Sesam er dessuten ISO 27001-sertifisert. 

Les mer om Sesam på  www.sesam.io