Corona ROS analyse og øvelse for kommuner

Norge har god pandemi-beredskap via helsevesen og måten beredskapen er organisert på, der kommunene har et særskilt ansvar. Men det er også sånn at beredskapen skal virke i alle 356 kommuner. 


Vi er også i en situasjon der mange kommuner nettopp er sammenslått med andre kommuner, hvor den felles beredskapen ikke er testet.  Mange nye medarbeidere har kommet til og det kan være riktig å sjekke ut om planene vil holde mål når Corona-viruset slår til, også mht til at viruset sprer seg mye raskere enn andre influensatyper vi kjenner til.


Dersom 1000 personer får viruset vil 20-30 dø, hvis en bruker statistikk fra andre land. Kommunenes beredskapsplaner for pandemi ble sist ble benyttet under svineinfluensaen. 


Vi i Whatif har utarbeidet en ROS analysemodul og en øvelse som kan benyttes av kommuneledelsen og av enhetene for å sjekke ut om planene er oppdaterte sånn at alle vet hva som må gjøres.


PS. vi lanserer om kort tid samme type moduler for private virksomheter, med fokus på økonomiske konsekvenser av Corona-utbrudd.


Les mer her.


For nærmere informasjon – ta kontakt med Whatif AS – support@whatif.as eller ring Kjetil Odin Johnsen på telefon 95216433.

0 visninger

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon