PERSONVERNINSTRUKSER
TIL ANSATTE​

Det lages automatisk en personverninstruks per behandlingsprotokoll

som enkelt kan publiseres og distribueres til ansatte.

 

Hold alle ansatte informert og oppdatert

Ansatte må informeres om hvilke opplysninger de kan bruke, hvem de har lov til å dele disse med, hvilke sikkerhetsregler som gjelder etc. Det vil være naturlig å gi innføring i generell personvern og sikkerhet. Men ansatte har også behov for å være informert i detalj for å sikre at de ikke gjør feil. 

I Sureway har vi løst dette ved at det automatisk lages en personverninstruks per behandling. Dere kan i tillegg legge til generell tekst. I personverninstruksene ser de ansatte hvilke behandlinger hver avdeling er ansvarlig for, hvilke personopplysninger de har anledning til å bruke, hvem de kan dele disse med etc. 

Personverninstruksene henter innholdet fra protokollene, samt fra de sikkerhetsreglene som gjelder, både tekniske og organisatoriske. Denne løsningen gjør at ansatte er oppdatert i real-time.

Dere kan enkelt publisere personverninstruksene til alle ansatte, det fungere også på mobil. I samme løsning kan dere også publisere "personvernhåndboken" deres - og se hvem som har lest hva.

Sureway lager også protokollene automatisk om til korte e-læringskurs med spørsmål som kan formidles til alle ansatte. I e-læringsmodulen kan dere også ta i bruk generelle kurs i personvern, i tillegg til å enkelt lage andre kurs dere har behov for. Alt blir dokumentert.