PERSONVERNHÅNDBOK

Oppdatert personvernhåndbok med veiledning og relevante maler.

 

Sureway har en egen funksjon hvor dere kan legge inn deres personvernhåndbok og publiserer den til ansatte via mobil eller web, uten å ha tilgang på Sureway forøvrig. Her han dere legge inn bilder, video linker etc. (WISWYG). Vi jobber for tiden med å utarbeide personvernhåndbøker for en rekke kommuner. Malene til disse kan leveres sammen med løsningen – slik at dere enkelt kan gjøre tilpasninger. Vi vil snart også installere en løsning for registrering av hvem som har lest hva av de som har tilgang på personvernhåndboken.

 
 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern