AUTOMATISERTE OG PUBLISERTE PERSONVERNERKLÆRINGER

Fra protokollene lager løsningen automatisk en personvernerklæring per behandling.

Informer den registrerte på en korrekt og effektiv måte.

 

Å være åpen og transparent mht personvern bygger tillit til kunder, borgere og ansatte.

Regelverket krever at dere ved innsamling av personopplysninger opplyser om formål, hvilke opplysninger det gjelder, hvem de deles med, hvilket behandlingsgrunnlag dere har – for hver behandling. Det er ikke tilstrekkelig å informere generelt.

For å kunne informere slik loven krever må dere hente opplysningene for hver behandling fra protokollene. I Sureway har vi løst dette ved at løsningen automatisk produserer en personvernerklæring per behandling, fra protokollene.

 

Dere kan via løsningen publisere alle disse personvernerklæringene på en egen side hvor de registrerte enkelt kan se hvordan dere behandler opplysningene. Dere kan også kopiere weblinker til enkeltbehandlinger for å lime dem inn i e-poster, på egne websider etc. Kunder og borgere kan da enkelt navigere seg fram til de behandlingene de vil vite mer om.

 

Personvernerklæringene som publiseres via Sureway er også tilrettelagt for svaksynte, ved at de leses opp. 

Se eksempel på hvordan våre kunder har løst det mht. informasjon til kunder: