OVERSIKT OVER ALLE PERSONVERNBRUDD

Effektiv håndtering av brudd og avvik.

Se video
 

I Sureway kan du registrere og følge opp personvernbrudd og ha oversikt over status og tiltak. Løsningen inkluderer e-postvarsler. Med Sureways personvernløsning kan du dokumentere hele prosessen fra oppdagelse av bruddet, hvem som er varslet, hvilke tiltak som er iverksatt etc. På denne måten har du også alle opplysningen du eventuelt må rapportere inn til Datatilsynet.