Løsninger

Kontakt oss

Whatif AS og Sureway AS

Seljestadveien 30

9408 Harstad, Noway

Tel: 95216433

E-post: support@whatif.as

Følg oss

 • Facebook - Hvit Circle
 • Facebook - Hvit Circle
 • Linkedin - Hvit Circle
 • Linkedin - Hvit Circle

Sureway

Whatif

Sureway 

Whatif

© 2019 by Whatif AS, Sureway AS og Wramble AS.

Internkontroll for miljø og landskap for energianlegg

Strengere regler

NVE har kommet med strengere regler for miljø og landskap for konsesjonspliktige energianlegg.

Reglene omfatter vindkraft, nett (transmisjon og distribusjon) og elektriske anlegg i vannkraftproduksjon.

Kravene til internkontroll gjelder alle delene av anlegget som har tillatelse etter energiloven. Dette gjelder for eksempel veier, ulike sekundær-/hjelpeanlegg som riggplasser, lager, massetak og deponier

Kravene gjelder hele livsløpet til det elektriske anlegget. Det skal være etablert internkontroll for detaljprosjektering, bygging og drift og frem til anlegget er nedlagt

ROS analyser (kartlegging av farer)

Stort omfang

Reglene setter også krav til at det skal utføres ROS analyser for alle anleggene, for hele livsløpet.

Potensielt er det mange ROS analyser som skal utføres og som skal dokumenteres overfor myndighetene.

Sammen med Lofotkraft har vi i Whatif utviklet en pakke for miljø og landskap. Les mer nedenfor.

I tillegg har vi disse ROS pakkene for kraftsektoren:

- IK-vassdrag

- Kraftforsyningsberedskap

- IKT sikkerhet

- Byggeherre

- Persomvern

WhatifROS analyser for miljø og landskap

For energianlegg

 • Sammen med Lofotkraft har vi utviklet en løsning for ROS analyser for miljø og landskap som møter kravene i forskriften.

 • Konseptet inkluderer klare-til-bruk moduler for prosjektering, bygging, drift og sanering.

 

 • Hver modul inkluderer risikoer, barrierer og linker til aktuelle veiledninger.

 

 • Ut fra analysene får dere et dashbord og automatiske rapporter for hvert anlegg.

 

 • Analysene skaper tiltaksplaner for risikoreduserende tiltak.

Enkelt og oversiktlig

Alt på et sted

 • Med Whatif miljø og landskap har dere alle ROS analyser for alle anlegg på ett sted, oversiktlig internt og ved tilsyn.

 

 • Dere kan kopiere analyser fra et anlegg til et annet og tilpasse til lokale forhold.

 

 • Tiltak som etableres purres opp via e-post, og status fremkommer på oversikten.

 

 • Gi ansatte tilgang til alt eller bare det de har behov for.