Armstyrke

LØFT PERSONVERNET PÅ 4 UKER

Den nye personvernlovgivningen kom i 2018. Myndighetene forventer nå at virksomheter har protokollene på plass og at ansatte er informert slik at de vet hvilke opplysninger de kan bruke og dele. Det forventes også at borgere og kunder er informert om det samme. Ved personvernbrudd vil nivået på boten også bestemmes av hvor mye dere har på plass jamfør kravene. Nedenfor finner du et forslag til hvordan dere kan løfte personvernet til et akseptabelt nivå ila 4 uker, inkludert involvering av avdelingene i virksomheten.

WEBINAR

Torsdag 12. november 0930 - 1100 arrangerer vi webinar om hvordan dere kan løfte personvernet på kort tid. Les mer om webinaret her.

Hilsen til albuen

Protokollene

Uke 1

Sammen gjør vi en vurdering hvilke protokoller dere vil nyttiggjøre dere fra vårt protokollbibliotek. Vi laster opp protokoller dere har fra før i Excel og legger disse inn i Sureway.

Business Consultant

Kvalitetssikring

Uke 2 og 3

Via en weblink I Sureway sendes alle protokollene på høring/kvalitetssikring i avdelingene til virksomheten. I weblinken kan HR avdeling, skole se sine behandlinger, byggesak sine etc. slik at det er enkelt å jobbe, uten innlogging. Avdelingene melder tilbake om de har endringsforslag.

People with Masks

Personvernerklæringer

Uke 4

Protokollene godkjennes og via løsningen produseres det automatisk en weblink med en personvernerklæring per behandling, som dere kan linke på virksomhetens websider, i e-poster etc. Borgere/kunder kan da enkelt finne fram til informasjon om hvordan dere bruker og deler deres opplysninger.

Social Distance in Office

Instrukser til ansatte

Uke 4

På samme måte produseres det fra Sureway en weblink for ansatte der det er mer utfyllende informasjon om alle behandlingene, oppdelt etter tjenester, så som HR, økonomi, barnevern, skole, barnehage, byggesak etc. Da sikrer dere at ansatte er informert.

Back to School with Mask

Innsyn

Uke 4

I weblink for personvernerklæringer aktiveres rettighetsportalen der borgere/kunder kan gjøre innsynsbegjæringer ved å velge hvilke behandlinger og opplysninger de vil ha innsyn i – istedenfor å velge innsyn i alt. Virksomheten ser innsynsbegjæringene i Sureway og kan enkelt fylle inn opplysningene. I Sureway lages det automatisk et svar til kunder/borgere som dere kan sende ut via SvarUt eller lignende løsning.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern