Corona spesial for kommuner

Oppdatering av beredskapsplaner

Helsedirektoratet sier nå at det er viktig at kommuner gjennomgår sine pandemiplaner.

 

Her finner du aktuelle scenarioer som bør være med i risikovurdering før- og under et Corona-utbrudd. Du finner også en liste over aktuelle tiltak (barrierer) som kan bidra til forebygging eller redusering av konsekvensene.

Scenarioer og barrierer er utarbeidet med bakgrunn i håndtering av Corona i andre land, samt fra Folkehelseinstituttets siste risikovurdering (25.2.2020). Dere kan fritt benytte scenarioene og barrierene slik det passer dere best.

Lenger ned på siden finner dere en øvelse som dere kan benytte for å teste beredskapen for Corona.

Se også video om hvordan dere raskt kan gjøre en risikovurdering, samt hvordan dere kan øve på det som kommer til å skje.

Scenarioer til risikovurderinger i beredskapsledelsen

Scenarioene er hentet fra tidligere pandemier og fra Folkehelseinstituttets siste risikovurdering om Corona. Vi tar ikke ansvar for at dette er de riktige scenarioene eller for at noen mangler. Scenarioene er lagt inn i tilfeldig rekkefølge. Det anbefales at risikovurderingen både inkluderer helsen til befolkningen- og leveransen av tjenester som vann, avløp, skole, barnehage etc. 

Vi har også utarbeidet scenarioer og barrierer for helse og omsorg, samt for øvrige enheter i kommunen.

RASK SMITTE

Hva om viruset smitter mye raskere enn forutsatt eller raskere enn tidligere virus?

TILREISENDE

Hva om det er mistanke om at reisende kan ha med seg smitte?

TJENESTEMOTTAKERE ER SMITTET

Hva om det er mistanke om at tjenestemottakere kan ha Corona?

IT TRØBBEL

Hva om dere får trøbbel med IT systemer?

SPORING AV MULIGE SYKE

Hva om det er utfordrende å spore opp de som har vært i kontakt med smittede?

TRØBBEL MED SYKETRANSPORT

Hva om det oppstår vanskeligheter med å arrangere transport av syke til sykehus?

HJEMMEKARANTENE BRYTES

Hva om folk bryter frivillig hjemmekarantene?

HØYT TRYKK HOS FASTLEGE

Hva om fastleger ikke klarer å håndtere alle henvendelser av syke?

TJENESTER SETTES UT AV SPILL

Hva om vannforsyning, avløp, brannvesen settes ut av spill?

UTGIFTENE ØKER

Hva om Corona-situasjonen fører til store ekstra utgifter?

HELSEPERSONELL SMITTES

Hva om helsepersonell smittes?

MEDIETRYKK

Hva om media og befolkning vil ha informasjon hele tiden?

TILREISENDE KAN HA SMITTE

Hva om det er mistanke om at reisende kan ha med seg smitte?

AKTIVITETSRESTRIKSJONER

Hva om folk ikke overholder aktivitetsrestriksjoner

UTFORDRENDE Å LEVERE

Hva om det pga. sykdom blir vanskelig å levere nødvendige helsetjenester?

LANGVARIG SITUASJON

Hva om Corona-utbruddet varer over tid?

SVIKT I LEVERANSER

Hva om leveranser dere er avhengige ikke kan leveres som avtalt?

DØDE TJENESTEMOTTAKERE

Hva om tjenestemottakere dør av Corona?

NØKKELPERSONER BORTE

Hva om nøkkelpersoner blir borte?

MANGE SYKE PÅ SAMME TID

Hva om det er mange syke på samme tid? 1 av 4 er sannsynlig..

MANGE MED UNDERLIGGENDE SYKDOM

Hva om mange med underliggende sykdommer blir smittet?

Barrierer (tiltak)ved risikovurderinger

Her er en liste med aktuelle tiltak (barrierer) som dere enten har etablert eller som kan være aktuelle å å etablere dersom risikovurderingen skulle tilsi det. Listen er ikke uttømmende. Listen er basert på tidligere lignende situasjoner og tiltak nevnt i Folkehelseinstituttets siste risikovurdering om Corona-viruset. Barrierer kan være både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende. Listen er ikke laget i rekkefølge.

Karantene for helsepersonell

14 dagers karantene dersom helsepersonell ha vært i områder med mye smitte.

Usette skolereiser o.l.

Utsette reiser for borgere (elever eller andre) til steder som kan ha Corona.

Sette kommunal beredskap.

Sikre at det er nok personell for en langvarig krise

Mobilisere og organisere helsepersonell.

Sikre at det er nok personell for en langvarig krise.

Sikre kritiske samfunnsfunksjoner.

Vann, avløp, avfall etc.

Informere de som er smittet om fare for videre smitte.

Og at de må oppgi hvem de har vært i kontakt med, samt varsle disse slik at de kan være forsiktige., samt kjenne etter symptoner.

Isolere de som er syke.

Enten hjemme eller på helseinstitusjon.

Stenging av tjenestesteder

Stenging av aktuelle barnehager, skoler, kirker, arbeidsplasser, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk. Vurdere private virksomheter om å gjøre det samme.

Isolering av mistenkt smittede

Isolering av mistenkt smittede personer på egnede steder, så som sykehjem, hjemme eller i andre lokaler som tilpasses til dette

Islolering av smittede

Isolering av smittede på egnede steder, så som sykehjem, hjemme eller i andre lokaler som tilpasses til dette

Innføre hoste og håndhygiene.

Internt i kommunen, samt oppfordre folk og bedrifter om å gjøre det samme.

Symptommonitorering av syke.

Følge med om de behøver å bli overført til annen behandling/sykehus.

Utsette planlagte behandlinger

Utsette planlagte behandlinger for å ta unna Corona-situasjonen.

Rasjonering av smittevernutstyr

Rasjonering på smittevernutstyr sånn at det er nok når en behøver det.

Screening

Screening av personer (diagnose)

Klinisk indikasjon

Klinisk indikasjon av om folk er syke (diagnose)

Samarbeide med andre

Samarbeide med andre kommuner om kapasiteter som de har som kan sikre vår beredskap, og motsatt.

Permitteringer

Permittering av medarbeidere og be dem holde seg hjemme, ihvertfall om de har vært i kontakt med syke.

Besøksrestriksjoner

Besøksrestriksjoner på kommunale bygg, sykehjem etc.

Begrense reiseaktivitet

Begrensning av ansattes reiseaktiviteter i Norge

Utvidede smittevernrutiner

Kontakt- og dråpesmittevernrutiner, samt luftsmittevern.

Informere befolkningen om hva de bør gjøre

Via websider, SMS varsling, e-post etc.

Corona-øvelse

Vi har laget et hendelsesforløp som dere fritt kan benytte for å teste om beredskapen er på plass. Se nedenfor video som viser hvordan øvelser kan gjennomføres på en effektiv måte.

Vi har beredskapsøvelser for Corona i kommuner for beredskapsledelsen, helse og omsorg, samt for øvrige enheter.

01/

Nært

Hva om det oppstår flere tilfeller av Corona i nærheten av deres kommune?

02/

Her

Noen dager etterpå melder kommunelegen om en voksen person i kommunen har blitt smittet og er syk. Vedkommende er usikker på hvor smitten kan komme fra - hun har ikke vært på reise utenfor kommunen. Hun har barn i barnehagen, og et barn i barneskolen. Hun har også en mor som bor på sykehjem, som hun har besøkt i det siste. Hun er også aktiv innen idrett og har deltatt på volleyballtrening sammen med venninnene sist for noen dager siden.

03/

Enda mer

I løpet av de neste dagene meldes det om 10 nye tilfeller av syke, både på sykehjemmet, hos folk som bor hjemme og som har hjemmetjeneste, samt hos en i sentraladministrasjonen.

04/

Media

Media slår situasjonen stort opp og vil ha lage en artikkel om hvilke tiltak dere har iverksatt. De spør om skoler vi stenges og om idrettshaller og kino vil fortsette driften. De spør også om de syke er isolerte og om det er  innført reiserestriksjoner.

05/

Død

Dere får melding om at en av de syke, en eldre mann på sykehjemmet, er død som følge av Corona. Et barn er også meget syk og ligger på sykehuset. Situasjonen er kritisk for barnet.

06/

Mere død

Dagen etter dør barnet, samt to andre personer, begge uten underliggende sykdommer, men nokså gamle.

07/

Vannet fryser

På samme tid er det svært kaldt og det oppstår problemer med vannforsyningen. Flere av de som jobber i vann og avløp er syke og de som er friske er usikre på hvordan situasjonen skal håndteres.

08/

Langvarig

I dagene og ukene som kommer dør det enda flere, både gamle og noen unge. Det er tomt i gatene og matbutikken sier de må stenge på grunn av sykdom. Situasjonen er den samme i regionen, med mange syke og forholdsvis mange døde.

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon