SELVBETJENT INNSYNSLØSNING

En effektiv løsning som hindrer innsyn i alt, samtidig som de registrertes rettigheter ivaretas.

 

Personvernforordningen krever at virksomheten legger til rette for at de registrerte kan be om innsyn, retting, sletting m.m. Rettighetene er styrket i forhold til tidligere lovgivning. En borger, kunde eller ansatt kan i prinsippet be om innsyn i alle personopplysninger dere har om vedkommende. Det kan være svært utfordrende og ressurskrevende å håndtere slike innsynsbegjæringer.

 

I Sureway har vi laget en selvbetjent innsynsløsning som sparer virksomheten for store ressurser, samtidig som den registrerte får sitt informasjonsbehov dekket. 

Slik fungerer innsynsløsningen i Sureway:
 

 1. Fra behandlingsprotokollene produseres en innsynsløsning der borgere/kunder selv kan betjene sine rettigheter, eksempelvis innsyn.
   

 2. Her kan borgeren/kunden selv enkelt velge hvilke behandlinger og opplysninger som er av interesse for vedkommende, framfor å velge innsyn i alt. Dette er svært viktig for dere: Vår løsning innbyr til at borgeren/kunden spesifiserer sitt innsyn nesten som i et finn.no-søk.
   

 3. Den registrerte sender inn begjæringen om innsyn ved å identifisere seg via BankID. Når dette er gjort, får vedkommende en melding om at dere vil svare innen 30 dager.
   

 4. Som behandlingsansvarlig får dere umiddelbart melding (via e-post) om at det er begjært et innsyn. 
   

 5. Alle innsynsbegjæringer fremkommer på et eget dashbord i Sureway, der dere har full status for alle henvendelser. Her kan dere se hvilke opplysninger vedkommende ber om, i hvilke behandlinger opplysningene brukes og i hvilke systemer de ligger.
   

 6. Dere kan her enkelt fylle inn opplysningene det gjelder. Deretter genereres det automatisk en innsynsrapport som dere kan sende direkte til den registrerte via vår svarløsning eller deres egne løsninger, eksempelvis SvarUt.

 

Enkelt, smart og greit!
 

Den registrertes rettigheter er noe dere må ta på alvor. Med Sureway kan dere ivareta og levere disse rettigheter på en oversiktlig, sikker og kostnadsbesparende måte.

 
 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern