SELVBETJENT INNSYNSLØSNING

En effektiv løsning som hindrer innsyn i alt, samtidig som de registrertes rettigheter ivaretas.

 

Personvernforordningen krever at virksomheten legger til rette for at de registrerte kan be om innsyn, retting, sletting etc. Rettighetene er styrket i GDPR i forhold til tidligere lovgivning. En borger, kunde eller ansatt kan i prinsippet be om innsyn i alle personopplysninger dere har om vedkommende. Det kan være svært utfordrende og ressurskrevende å håndtere slike innsynsbegjæringer.


I Sureway har vi laget en rettighetsportal der den registrerte får en intuitiv innsikt i hvilke behandlinger dere utfører og hvilke opplysninger dere bruker og deler (hentet fra protokollene). Den registrerte kan enkelt velge hvilke behandlinger og opplysninger som er av interesse for vedkommende, istedenfor å velge å få innsyn i alt.

Den registrerte sender inn begjæringen om innsyn ved å identifisere seg via bank-id. Når dette er gjort får vedkommende en melding om at dere vil svare innen 30 dager.

Dere får umiddelbart melding (e-post) om at det er begjært et innsyn, dette fremkommer på et eget dashbord i Sureway, der dere har status for alle innsyns og rettighetsbegjæringer. Her kan dere se hvilke opplysninger vedkommende ber om, i hvilke behandlinger opplysningene brukes og i hvilke system disse forefinnes.

Dere kan enkelt fylle inn opplysningene. I Sureway skapes det så en rapport som dere kan velge om dere vil sende direkte til den registrerte via vår svarløsning eller om dere vil ta ut rapporten og sende den via deres egen løsning for å sende denne type informasjon, eksempelvis SvarUt.


Vi har også en alternativ svarløsning, der den registrerte får en epost med detaljer for å logge inn på sin egen side med BankID, hvor han kan laste ned rapporten med opplysningene dere har lagt inn. Rapporten er tilgjengelig for den registrerte i 14 dager før den slettes.

 
 
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

©2020 by Sureway
Personvern