Laptop Writing

OVER 400 FORHÅNDSUTFYLTE PROTOKOLLER

I samarbeid med kundene våre har Sureway allerede opparbeidet et bibliotek som inneholder over 400 forhåndsutfylte protokoller. Vi vet at disse protokollene vil komme våre brukere til gode, da utarbeidelse av protokoller ofte er det mest tidskrevende.

 
 

KOMMUNER

Barnevern
Helse og omsorg
Individ og samfunn

SYKEHUS

Pasientbehandlinger
Tilstøtende sykehustjenester
Driftstjenester

KRAFTSELSKAP

Produksjon

Kundeavdeling

Konsern

GENERELLE

HR
Administrasjon
Service

 

Det tar i snitt 15 timer å lage én behandlingsprotokoll.
Hvor mange har du?

 

Vår erfaring sier at det i snitt tar 15 timer å lage en protokoll (om en tar med møter, diskusjoner, kvalitetssikring o.l.). Noen av våre kunder har over 200 behandlingsprotokoller slik at kostnaden fort kan bli flere milloner kroner. Hos Sureway kan du få tilgang til flere hundre protokoller, kvalitetssikret av kommuner, sykehus og kraftselskap. Mange av behandlingsprotokollene er generelle og passer for alle typer virksomheter.

 

Datatilsynet sier at alle virksomheter som som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Dessverre opplever vi at arbeidet med behandlingsprotokollene ofte er en blokker for det videre personvernarbeidet. Vi har derfor tatt tak i dette og etablert et protokollbibliotek for at slik at dere lettere skal komme i gang.

 

Behandlingsprotokoller er utgangspunktet for alt. De skal beskrive formålet med behandlingen, hva som samles inn av personopplysninger og hva som deles med hvem. Protokollene er en nødvendighet for videre fremdrift.

Hos Sureway kan du få tilgang på over 400 behandlingsprotokoller som er allerede kvalitetssikret av våre eksisterende kunder og oss.

OVER 400 FORHÅNDSUTFYLTE PROTOKOLLER

Kvalitetsikret. Tidsbesparende. Kostnadseffektivt.