I et møte

EXERCRISES

ØVINGSVERKTØY PÅ WEB

Med ExerCrises utarbeides og gjennomføres øvelser på et par timer. Få rapporten på sekundet.

ExerCrises er en webløsning som kan benyttes av alle i organisasjonen.

ExerCrises leveres med tilgang på 1200 predefinerte øvelser som enkelt kan tilpasses.

Enkelt og kostnadsbesparende

Enklet å utarbeide

Når du lager en ExerCrises-øvelse legger du inn hendelsesforløp du ønsker å teste, dramatisert med bilder, video, PDF, tekst og websider. Du kan også legge inn spørsmål du vil ha besvart.

Enkelt å utføre

Ved gjennomføring noterer du hvordan forløpene bli håndtert, besvarelser, henvisninger til beredskapsplan etc.

Minimalt etterarbeid

På slutten gjør dere en oppsummering og blir enige om eventuelle tiltak. Rapporten genereres automatisk, på sekundet.

1200 predefinerte øvelser

Vi har sammen med kunder utarbeidet svært mange øvelser som du kan benytte deg av. Du kan bruke dem som de er er eller enkelt tilpasse dem til lokale forhold.

For kommuner har vi øvelser innen kommunal beredskap, skole, helse og barnehager. Våre øvelser for IKT og personvern passer også for alle i offentlig sektor.

For kraftselskap har vi øvelser for dambrudd, nettutfall, DS-hendelser, ulykker mv.

Ta kontakt for informasjon om øvelsene vi har med i løsningen.

Forretningsmøte

Hands-on når det skjer

Ta kontakt med oss for en presentasjon - du vil forstå løsningen med en gang.