INTUITIV GJENNOMFØRING
AV DPIA

Sjekkliste med steg for steg-veiledning.

 

For hver protokoll kan dere vurdere om det er behov for DPIA via en avkrysningsliste (basert på veiledningen fra Datatilsynet). Krysses det for minimum to krav utløser dette automatisk en DPIA-vurdering ved at DPIA-sjekklisten kommer til syne.

 

Sjekklisten veileder punkt for punkt gjennom det som kreves for å gjennomføre en DPIA. Her fører dere også inn alle deres vurderinger og deres konklusjon. Dere kan legge ved dokumenter, video, bilder mm. 

I behandlingsoversikten fremkommer det hvilke behandlinger som krever DPIA, hvilke som er gjennomført eller hvor langt en er kommet med de påstartede.