DASHBORD MED FULL OVERSIKT FOR LEDELSE

OG TILSYN

Status for alle funksjoner slik at dere enkelt kan se hva som er gjennomført og hva som gjenstår. Dere har alt som tilhører personvern på ett sted.

 

I Sureway har dere et dashbord som gir oversikt over behandlinger, protokoller (fullførte og påbegynte), risiko (for systemer og behandlinger), informasjon til de registrerte, DPIA (påbegynte og fullførte) m.m. Dere får altså full oversikt over hvor compliant dere er i forhold til regelverket, på en samleside, med mulighet for «drill down» for detaljer. Fra dashbordet kan dere enkelt navigere slik at dere enkelt og effektivt kan gi informasjon på ledermøter eller ved tilsyn.

I hver protokoll tagges det av hvilket behandlingsgrunnlag hver behandling har. Dere kan i søkemotoren søke opp hvert grunnlag og se hvilke behandlinger som har det angitte grunnlaget. 

Dere kan hente ut mange ulike rapporter fra Sureway, her er et knippe: 

  • Behandlingsprotokoller 

  • Rapport som inkluderer både behandlingsprotokoll og sikkerhetsvurdering 

  • Rapporter fra alle sikkerhetsvurderinger, DPIA etc. 

  • Avviksrapporter 

  • Databehandleroversikt og status 

  • Alle personvernerklæringene 

  • Oversikt over hvem som har gjennomført e-læring 

  • Tiltaksrapporter 

Avvikshåndtering
Sureway har en egen funksjon for å registrere håndteringen av personvernbrudd. Malen følger det som kreves i reglene. Her kan dere skrive fritekst, legge til bilder, video og vedlegg. Og dere kan etablere tiltak som skal gjennomføres – der tiltakene sendes til de rettevedkommende med frister, på e-post, og med purring før og etter frist.


Revisjon

Sureway er en dynamisk løsning hvor dere enkelt kan lage sjekklister, eksempelvis for revisjoner og kartlegginger. Dette betyr at dere kan utføre revisjoner og utsjekk av personvern via Sureway.


Mulighet for ISO

Det er også muligheter for å legge inn sjekklister for ulike ISO-standarder for utsjekk om dere er compliant med disse.