Tidlig i Corona-krisen utarbeidet vi en liste over scenarioer som kunne skje, samt en liste med tiltak. Svært mange kommuner benyttet seg av denne som en del av Corona-forberedelsene.

 

Nå har i utviklet en programvare, Tackle, som benyttes for å få real-time oversikt over smittevernutstyr, sengeplasser og personellressurser.

Med Tackle har du viktig informasjon på et sted, alltid oppdatert.

 

Løsningen er vårt nye bidrag til Corona-dugnaden og er gratis så lenge dette ikke går ut over vår øvrige drift.

 

Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss
  • Black Facebook Icon