Sureway/Whatif 20202

Kontakt oss

I Sureway gjøres protokollene om til strukturerte data - som igjen automatisk skaper personvernerklæringer, instrukser, e-læringskurs, innsynsportal, oversikt over systemer og databehandlere mv. 

Med Sureway har du en personvernløsning som gjør det enklere å både bygge opp og drifte personvernet. Med Sureway ivaretar du rettighetene til borgere og kunder på en måte som bygger tillit.

 

Sureway er markedsleder i Norge.

 

Protokollene

Strukturert for gjenbruk

Utarbeid protokoller med enkle veiledninger og tips, så detaljert som du vil. Vi kan også laste opp dine Excel protokoller slik at du kan gå videre med strukturerte data og alle de fordeler det gir.

Personvern-erklæringer

Automatisert fra protokollene

Sureway skaper en personvernerklæring for hver protokoll, som du kan publisere for kunder og borgere slik at virksomheten fremstår som åpen og rettferdig.

Innsyn

Selvbetjent for kunder og borgere

Med Sureway kan kunder og borgere spesifisere hva de vil ha innsyn i, istedenfor at de ber om innsyn i alt. Forespørslene er svært enkle å administrere for virksomheten

Instrukser og e-læring

Automatisert fra protokollene

Sureway lager automatisk et micro e-læringskurs for hver behandling, inkludert spørsmål. Du kan gi ansatte tilgang og sikre at alle vet hvordan de skal ivareta personvernet.

Sikkerhet

Full oversikt over alt og alle

I Sureway kan du vurdere sikkerheten til både systemer og behandlinger eller gjøre vurderinger for flere på samme tid.

DPIA

Det vanskelige satt i system

I protokollene vurderer du via en sjekkliste du hvilke behandlinger som krever DPIA. For de som velges ut får du en egen sjekkliste og fremgangsmåte for selve konsekvensvurderingen.

Samtykke

Du må ofte spørre om lov

I hver protokoll krysser du av for om behandlingen krever samtykke og hvilke opplysninger det gjelder, så skaper løsningen all informasjon du skal ha med i samtykkene.

Databehandler-avtaler

Å spille på lag

I Sureway får du ut fra protokollene en oversikt over alle databehandlere. Her kan laste opp avtalene og sjekke ut om avtalene er iht. kravene fra dere og reglene.

Komplett og med real-time status

Med Sureway har ledelsen, IT avdelingen og personvernombudet full oversikt over status for hele personvernet. Ved tilsyn har dere alt på en plass, ryddig og rent.

I løsningen kan dere legge inn tiltak som sendes med e-post, inkludert varsling. Personvernbrudd dokumenteres iht. reglene. Enkel tilgangsstyring.

Få protokollene dere mangler

Vi har et bibliotek med over 400 pre-utfylte protokoller der mange passer for alle typer virksomheter. For kommuner og kraftselskap har vi komplette samlinger.

​Protokollene er utarbeidet av oss sammen med våre kunder. Erfaringsmessig fungerer disse svært godt og reduserer mye av tiden dere bruker på protokollene.

 

​Vi har protokollene både i Excel-format og vår strukturerte format. Mange av våre kunder mikser egne protokoller med de som de får tilgang fra oss.

Personvernhåndbok mal

Vi har utviklet en mal for personvernhåndbok for ansatte, som dere kanskje kan ha interesse av. Denne kan enkelt tilpasses til lokale forhold.

På engelsk, nynorsk og med lyd,

Sureway kan leveres på flere språk, også nynorsk. Løsningen møter kravene til GDPR, samt regler som CCPA, WPA, LGPD (andre lands personvernregler).

Personvernerklæringene som lages i Sureway og publiseres til borgere og kunder har lydfunksjon for svaksynte. 

  • Black Facebook Icon