Skrivebord

DEN KOMPLETTE PERSONVERNLØSNINGEN

Med Sureway har du oversikt og kontroll på alle personopplysninger dere behandler og en løsning som gir kunder og borgere informasjonen og innsynet de har krav på.

 

FÅ TILGANG TIL NORGES STØRSTE PROTOKOLLBIBLIOTEK

PÅ BOKMÅL OG NYNORSK

Det gjør jobben svært mye enklere!

Sureway inkluderer Norges største bibliotek med forhåndsutfylte behandlingsprotokoller, utviklet sammen med våre kunder. Har du først protokollene på plass, produserer Sureway automatisk personvernerklæringer, instrukser til ansatte, innholdet til innsyn, oversikt over databehandlere m.m. Dette gjør løsningen svært enkel og effektiv å etablere, oppdatere og vedlikeholde.

 

Erfaring tilsier at protokollene er det som oftest stopper opp personvernarbeidet.
Her har dere løsningen som får dere videre.

 
 

GJENNOMGÅENDE

Sureway er en helhetlig digital plattform for personvern som ivaretar både virksomhetens plikter om intern kontroll og levering av de registrertes rettigheter. Sureway fungerer som et økosystem som sikrer at alt henger sammen.

AUTOMATISERT

Sureway automatiserer det som i andre løsninger må gjøres manuelt. Siden vi driver med datafangst framfor dokumentasjon, er produktet datadrevet og operasjonelt gjennom hele personvernløypen.

BRUKERVENNLIG

Sureway er enkelt og intuitivt å bruke. Ferdige maler og forslag hjelper brukerne i gang. En trinnvis og pedagogisk oppbygging forenkler arbeidet med personvern.

BESPARENDE

Automatisering og gjenbruk av strukturerte data effektiviserer personvernarbeidet. En selvbetjent innsynsløsning for de registrerte sparer virksomheten for store arbeidsmengder.

Over 16.000 unike brukere av et brukervennlig produkt som forenkler komplekse arbeidsoppgaver.

Norges mest brukte digitale personvernløsning.

150

Kunder

Over 150 eksisterende personvernkunder helt siden 2017 innen virksomheter som kommuner, sykehus, kraftselskap m.m.

16.000

Unike brukere

400

Forhåndsutfylte protokoller

Over 400 forhåndsutfylte protokoller i et stadig voksende bibliotek for å hjelpe brukerne til å komme i gang så raskt som mulig.

95%

Tilbakevendende kunder

Over 95% av kundene er tilbakevendende,
ganske enkelt fordi vi leverer det vi lover.

 
 

HVA VÅRE KUNDER SIER

 
Per%20Bruvoll_edited.jpg

Sureway har en svært intuitiv og på samme tid avansert løsning for å dekke kravene i GDPR, nå også tilpasset for sykehus.

Per Bruvoll, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

 

GJENNOMGÅENDE OG BESPARENDE

Sureway knytter sammen det interne kartleggingsarbeidet i virksomheten
med den eksterne plikten om å levere folks rettigheter 
– på en effektiv, kostnadsbesparende og brukervennlig måte.

 

KONTAKT OSS

Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål

eller ønsker en demo av produktet vårt.

Sureway AS

+47 952 16 433

Takk for innsendingen din!